Gebruikerservaringen


Een snelle en betrouwbare controle over de verwerking van onze Roaming gegevens is essentieel. McFocus software geeft ons op een verassend eenvoudige en transparante manier altijd een goed overzicht van de dagelijkse en maandelijkse verwerking!
By Hans Jansen | KPN iBasis
McFocus heeft KPN geholpen om snel te kunnen acteren op productie-lekken. Het creëren van inzicht, overzicht op samenhang tussen levering en facturatie heeft veel geld bespaard en bruikbare input opgeleverd voor structurele verbeteringen. Ik beschouw McFocus als een betrouwbare partner met operationeel en financieel besef gekoppeld aan een handig early-warning system waardoor slagvaardiger kan worden geacteerd.
By Hans Hodes | KPN zakelijke markt
Voor KPN is de bijdrage van McFocus belangrijk. McFocus helpt op twee manieren. Enerzijds door het inrichten van onafhankelijke bewakings functionaliteit naast de operationele ketens. Anderzijds door bij deze bewaking te focussen op geldstromen in de ketens. Door deze combinatie worden de ketens – die op IT niveau vaak complex in elkaar zitten - voor management en controldoeleinden inzichtelijk. Voor KPN wordt daarmee transparanter hoe de hele keten werkt. De performance van de keten wordt vastgelegd, en daardoor kan gericht opgetreden worden tegen verstoringen. Uiteindelijk wordt het vertrouwen in de juiste werking van deze ketens verbeterd. McFocus helpt hierbij op een behoorlijk “lightweight” manier waardoor het niet nodig is om allerlei ingewikkelde integratie trajecten in te gaan.
By Rolf Velthuys | KPN ITNL Enterprise Architect
Vanuit eerdere ervaringen kan ik u de inzet en samenwerking met McFocus Services van harte aanbevelen. Tijdens eerdere projecten heeft McFocus zich onderscheidend bewezen door haar aanpak. Nieuwe concepten werden in volledige samenwerking met de klantorganisatie ontwikkeld en geïntroduceerd waarbij nadrukkelijk aandacht werd gegeven aan goede implementatie en kennisoverdracht. Vanuit haar vasthoudendheid en creativiteit wist zij soms verbluffend heldere analyses en eenvoudige oplossingen voor complexe problemen aan te reiken. Haar zorgvuldige en consciëntieuze aanpak garandeerden een maximale kwaliteit. Ik kijk dan ook met volle tevredenheid terug op de samenwerking.
By Hilde Janissen | Forteezza Programma- en interimmanager
Met McFocus kunnen complexe systeemketens weer eenvoudig en in samenhang gecontroleerd worden. Het is vergelijkbaar met een IT-auditor die op basis van verschillende controlerapportages een beeld vormt van de kwaliteit en de controleerbaarheid. McFocus controleert echter sneller en puur operationeel, zonder al te grote extra inspanningen. Met deze pro-actieve kwaliteitsbenadering is beheersing van ICT-ketens mogelijk.
By Ronald Alsen | Wolters Kluwer Internal Audit

Publicaties


In het boek “Ketenbesturing: van factuur tot inning” komt McFocus ook aan het woord, een van de passages: “Continuiteit, voortduren controleren en verbeteren zijn essentieel om de kwaliteit van de facturatie te waarborgen. Dit kun je niet aan beheerders overlaten. Hun aandacht wordt te vaak opgeeist door andere zaken, zoals nieuwe projecten, waardoor de controle op de achtergrond raakt. Een aparte regiefunctie is vereist. Alleen zo kun je fouten opsporen en corrigeren en uiteindelijk fouten voor zijn.”
By Boek Ketenbesturing | Jules Ode kerken (2008)
Met het artikel “Kwaliteitsbewaking IT-ketens, vereist een kritisch selectieproces”. In dit diepte interview met Ria van Rijn en Martin Carbo wordt de noodzaak voor realtime monitoring onder de aandacht gebracht. De verwevenheid van verschillende IT onderdelen maken de geschakelde IT kwetsbaar voor risico’s. Overkoepelde controle (met controle verbanden), maken deze IT-ketens beheersbaar en operationeel bestuurbaar vanuit de business.
By Artikel Automatiserings Gids (2002)
In het artikel ‘De accountant nageaapt’ worden de ‘real-time’ controles door journalist Bert Minke als verrassend omschreven “Wijkt een journaalpost af van de overeenkostige post in een ander deelsysteem? Piep!”. De samenhang van controletotalen wordt zo efficiënt gecontroleerd, dagelijks en real-time. En voor meerdere systemen.
By Artikel in ControllersMagazine (2004)
Mijn inspiratie ligt in de formele rol van de account. In het NBA geschrift (Automatisering en controle, nr. 53) noemt Drs. H.A. Kampert in het voorwoord, het volgende: “De accountant staat ten dienste van een opdrachtgever, die slechts met moeite inzicht krijgt in het complexe veld van automatische gegevensverwerking en op zoek is naar waarborgen.” Dat dilemma tussen bestuurders en onoverzichtelijke IT heeft mij aangezet om de transparantie, lees ‘controleerbaarheid van de IT’ te verbeteren, zonder onderdeel te worden van de complexiteit. Accountants zijn de inspiratie geweest om de IT ook in het controle domein, positief in te zetten.
By NIVRA | NBA geschrift bij Start McFocus (1997)