Oplossingen


McFocus helpt u uw operationele controles te automatiseren. Hierdoor kunt u zich focussen op datgene dat er echt toe doet, namelijk uw corebusiness. McFocus gebruikt uw bestaande logbestanden en verwerkingsverslagen en zet deze om in uniforme rapportages en vooraf gedefinieerde controles. McFocus producten zijn met succes ingezet bij diverse onderdelen en diverse inkomstenketens van KPN. McFocus is een unieke oplossing die u de mogelijkheid biedt de procesonderdelen van uw informatieketen te monitoren en afwijkingen te traceren.

icon_continious_monitoring

Continuous Monitoring
100% factuurcontrole Verzekering van volledige en juiste inkomsten middels 100% factuurmonitoring. Bewezen monitorings-methode om dagelijkse financiële vitaliteit van ‘waardeketens’ te beoordelen. De factuurdata bevat essentiële informatie ter verificatie van de afgenomen diensten, en bijbehorende vergoedingen. Fouten in de factuur zijn een kostenpost en kunnen het imago van u als leverancier schaden. Met andere woorden: Een goede factuur bespaart tijd en geld, McFocus meet de factuurdata en controleert en aggregeert diverse kentallen waarmee de kwaliteit van de factuurproductie zichtbaar wordt. De metingen weerspiegelen de status en kunnen leiden tot incidenten bij afwijkingen. Van simpele optelfouten tot verkeerde tarieven worden zo opgespoord. De omzet en BTW onderdelen, zijn zo referentie voor de operationele bewaking.

icon_operation_control

Operational Control
Alles verantwoord
“Continuous Monitoring” aangevuld met vergelijking boekhoudingsposten. De factuurproductie en de verantwoording van de omzet (in het grootboek) worden structureel gemeten en gecontroleerd. Afwijkingen zijn aanleiding tot onderzoek in de volledigheid van de productie of de manier van journalisering. De systemen van factuurproductie zijn nooit volledig standaard, maar bestaat veelal uit verschillende systeemonderdelen. McFocus selecteert de journaalposten op de onderdelen ‘Billed’ en beschouwd ook de codes die in de journaalposten voorkomen. Verantwoording van omzet per categorie is zo te onderbouwen en levert een structureel inzicht, maar is daarmee feitelijk ook een structurele controle-maatregel. Indien klanten alleen standaard software gebruiken en een integrale financiële administratie, dan zou dit niet nodig zijn. De ervaring is dat dit vaak niet zo is.

icon4

Analysis & Consultancy
Trends in beeld, afwijkingen verklaard “Operational Control” aangevuld met management informatie rapportages. De gemeten en gecontroleerde factuur details vormen een geverifieerde bron dicht bij het operationele proces. Managementvragen over product (omzet-) volumes kunnen hiermee snel beantwoord worden. Indien een product weinig voorkomt kan dit worden gerationaliseerd. Ook zijn controles mogelijk tussen de omzetrekening en onderliggende producten. Vragen over producten, omzetverloop en kwaliteit van de omzet (of onzekerheden), zijn uit te zoeken met de actieve en fijnmazige factuurbemetingen van McFocus. McFocus registreert de factuur-regels en bijbehorende kenmerken, zodat ook de trend en feitelijke onderbouwingen grip geven in de productie situatie. Onzekerheid en vragen zijn zo snel te beantwoorden. Ook heeft de business vertegenwoordigers toegang om eventueel zelf analyses uit te voeren. Naast deze management informatie, vanuit de operatieen, kan McFocus ook bepaalde dagelijkse controles robotiseren. Actieve en transparante controles tussen verschillende bronnen leiden tot operational excellence. Voorbeelden zijn de controles bij interconnectie en roaming, de controle op samenhang van de IT systemen en ook de periodieke controle of tarieven juist zijn toegepast in de billingsystemen.

icon_migration

Migration Control
Toezicht in transitie Voorkoming en opsporing van inkomstenverliezen gedurende systeem, data en product migraties in de factureringsketen. Met de kennis van Billing en de bijbehorende detailmetingen op de factuurproductiestraten verzorgt McFocus ook een migratiecontrole vanuit de factuur. Is het abonnement op de factuur van de ‘oude’ systeem gelijk aan het abonnement van het ‘nieuwe’ systeem voor alle klanten en alle facturen. We kijken daarbij vanuit de klant, vanuit de factuur. Hierbij worden ook alle producten en services binnen de abonnementscategorie vergeleken: oud met nieuw, om zo zeker te zijn dat ook de factuur geen risico vormt bij de migratie en de change.