HET TEAM

MC_IMG_9103

Martin Carbo

Directeur / Eigenaar
Martin heeft 30 jaar ervaring op het gebied van IT, Billing en Finance. In de eerste jaren heeft hij voor verschillende IT leveranciers gewerkt (o.a. Sogeti). Hier verbaasde Martin zich over het gebrek aan alignment tussen IT en de business. Na implementatie werden klanten geconfronteerd met operationele problemen, zonder een goede aanpak/tooling om de juiste signalen vanuit de operatiën te destilleren. Vanuit deze 'praktijkervaring' is de McFocus-software en -aanpak ontwikkeld.

Door zijn brede kennis van IT, Billing en Finance in combinatie met zijn operationele affiniteit, weet hij pijlsnel omissies op te sporen, zowel in de operatiën alswel op financieel gebied. Door inzet van de juiste meetpunten (McFocus rapportages) kunnen procesketens zodanig gecontroleerd worden dat operationele sturing en ketenbetrouwbaarheid weer mogelijk wordt.

De oplossingen worden zeer gewaardeerd door de gebruikersorganisatie en managementlagen. Zijn ondernemersstijl is gedreven, sterk analytisch, resultaatgericht en efficiënt."

JH_IMG_9103

Jan Henk Benjamins

Consultant
Jan Henk heeft ruim 20 jaar ervaring in de ICT & financiële consultancy. Hij is actief, alert en sterk analytisch. Financiële vragen, problemen en implementaties brengt hij tot een succesvolle oplossing, doordat hij zijn operationele kennis combineert met standaard software-oplossingen. Hij schakelt gemakkelijk tussen beheerders, risk-professionals en management.

Hij kan goed met mensen omgaan en wordt door zijn kennis en kunde gewaardeerd op de werkvloer en door het management. Door zijn brede ervaring in beheer, ontwerp, architectuur, projectmanagement en (ICT/financiële) consultancy is hij breed inzetbaar. Jan Henk wordt snel als autoriteit gezien en zijn analyses zijn vaak messcherp.

Jan Henk is sinds 2008 als consultant betrokken bij McFocus.

EL_IMG_9103

Emile Leijnse

Consultant
Emile heeft ruime ervaring op het gebied van IT, bij diverse opdrachtgevers. Hij is sterk in het motiveren van een team. Daardoor is hij uitstekend inzetbaar in (interim) managementfuncties op het gebied van IT. Emile staat met beide benen op de grond. Hij kan rust brengen in de veelal complexe situaties waarin de constant veranderende IT zich in veel dynamische bedrijven bevindt. Hij is sterk analytisch, handelt doelgericht en weet vaak creatieve en efficiënte oplossingen te bedenken.

Emile kan goed strategisch adviseren. Daarbij verliest hij de aansluiting met gebruikers en management niet uit het oog. Speerpunten op het gebied van proceskennis zijn billing, incasso en grootboek. Emile is een man van "afspraak is afspraak", zonder daarbij aan flexibiliteit in te boeten.

Als interim-manager is Emile communicatief ingesteld en te typeren als een goede luisteraar, die ook goed kan reflecteren. Hij is servicegericht en zal altijd het belang van de opdrachtgever voorop stellen. Door zijn positief kritische houding wordt zijn mening gewaardeerd. Zijn mensgerichte aanpak zorgt voor een breed gedragen en duurzaam resultaat, waarbij zowel het hogere management als de medewerkers hun kwaliteiten kunnen inbrengen en verder kunnen ontwikkelen.

SN_IMG_9103

Sudhier Nannan

Consultant
Sudhier combineert goede analytisch vermogens met creativiteit en uitstekende communicatieve vaardigheden. Hij heeft inmiddels 20 jaar ervaring in IT. Voordat Sudhier betrokken raakte bij McFocus heeft hij voor verschillende telecombedrijven projecten uitgevoerd.

Sudhier is goed in het omzetten en implementeren van controle-vraagstukken naar robuuste controle-bouwwerken. Hij beredeneert problemen vanuit diverse invalshoeken. Sudhier heeft van nature een prettige en duidelijke vorm van communiceren. Zijn omgang met collega's is gebaseerd op wederzijds respect. Dit leidt tot een effectieve samenwerking waarbij een pro-actieve houding vanzelfsprekend is.

Buiten zijn werk bij IT-werkzaamheden is Sudhier actief als bestuurslid van verschillende stichtingen.