Over Ons


Wij geloven in accountability en het financieel in-control zijn. De dagelijkse operationele controle hiervan dient toegankelijk, simpel en leuk te zijn. Financiële risicobeheersing geeft stabiliteit, neemt onzekerheden weg en geeft hulp bij het voorkomen, opsporen en oplossen van fouten in de inkomstenketen. De McFocus oplossingen zorgen voor financiële transparantie en beheersing van Telecom processen, producten en diensten.

Er wordt gewerkt met gestandaardiseerde operationele templates voor 100% controle van business rules en samenhang van gegevens. Een operationeel controleteam is verantwoordelijk voor snelle en automatische controles op basis van de bestaande gegevens gezien vanuit de klantfactuur.

Op de Microsoft werkplek wordt gebruik gemaakt van snelle en betrouwbare ketencontroletools. De daarmee geproduceerde controle en trendrapportages geven een helder zicht op de inkomstenstromen, wat goed gaat en waar een interventie nodig is.

McFocus is in 1997 ontstaan vanuit de gedachte dat de klantorganisatie met geautomatiseerde controles actiever kan deelnemen aan de besturing van de Telecom factureringsprocessen. De aanleiding was een groeiende behoefte aan correcte begrijpbare facturen en een kwalitatieve en faciliterende IT.

Naast het testen bij changes door de IT leveranciers dient de klantorganisatie ondersteund te worden met pragmatische tools en controls. Door een continue kwaliteitsmeting op omvangrijke factuurstraten worden mogelijke fouten vroegtijdig gesignaleerd door de verzendende partij. Op die wijze is er verzekering van correcte inkomsten en een positieve factuurbeleving bij de eindklant.

Actieve meting in de factuur productieprocessen verdient zich snel terug. Met name omdat niet alleen de kwaliteit van de facturen, maar ook de verbanden tussen factuurproductie, financiële verantwoording en incasso, structureel inzichtelijk worden gemaakt.

De McFocus oplossingen zijn aanvullend op het Revenu Assurance proces en richten zich op het operationele domein en dit voor alle facturen. Er ontstaat een vangnet en kwalitatieve versterking omdat Revenue Assurance hoofdzakelijk werkt op basis van steekproeven en analyses.

Geïnteresseerde grootzakelijke Telecom bedrijven met facturering in Nederland, België, Duitsland en Engeland zijn van harte welkom voor een vrijblijvende oriëntatie.

“Omdat het wel simpel kan!”

Voordelen McFocus


icon3

Snel resultaat

Resultaatgerichtheid en borging van controleprocessen in de klantorganisatie
icon5

Toegewijd team

Denken vanuit de klant / vanuit de factuur terug de procesketen in.
icon1

KetenKennis

Kennis over de samenhang tussen informatiestromen, ‘finance’ en besturing.
icon2

Pro-actief

Een pro-actieve houding, verantwoordelijkheid nemen en samen met de klant prioriteiten bepalen.